28. 05. 2020.

Projekat državne mature: Od 2021. godine upis na fakultet bez prijemnog ispita

Evropska unija donirala je sredstva u iznosu od 3,7 miliona evra za “Projekat državne mature”, koji se do 2021. godine realizuje u Srbiji. Naime, kroz projekat  biće pružena podrška Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da pripremi, testira i sprovede završne ispite u srednjem obrazovanju, da bi za dve godine srednjoškolci polagali državnu maturu, kao novi način upisa na fakultet.

Državnu ili, kako se nekada zvala, veliku maturu, od juna 2021. godine polagaće svi srednjoškolci u Srbiji: gimnazijalci će polagati opštu maturu, učenici umetničkih škola – umetničku maturu, a đaci stručnih škola – stručnu maturu na kraju četvorogodišnjeg obrazovanja ili završni ispit na kraju trogodišnjeg stručnog obrazovanja (završni ispit uvodi se u sistem već naredne, 2020. godine). Nadležne institucije kažu da ima dovoljno vremena da se đaci, roditelji, nastavnici, ali i visokoškolske ustanove pripreme za polaganje završnog ispita.

Foto: Pixabay.com

U naredne dve godine kroz Projekat državne mature realizovaće se brojne pripremne aktivnosti: definisaće se organizacioni model za pripremu i polaganje ispita, uskladiti zakonski i institucionalni okviri, veliki broj stručnjaka pripremaće neophodne instrumente i priručnike, realizovaće se obuke za nastavno i administrativno osoblje u prosveti, planirana su dva probna testiranja, kao i probni maturski ispit u martu 2021. godine.

Jedan segment Projekta posvećen je i pripremi visokoškolskih ustanova za novi način upisa studenata – biće obezbeđena podrška za definisanje kriterijuma za upis i prilagođavanje instrumenata, alata i procedura upisa, kao i za obuke usmerene na bolje razumevanje novog sistema. Posebna pažnja posvećena je informisanju javnosti – sve informacije o novom načinu polaganja mature uskoro će biti dostupne na specijalizovanom portalu, a sa đacima, roditeljima i nastavnicima komuniciraće se i putem vebsajta, društvenih mreža i različitih događaja.

Foto: Pixabay.com

Državna matura kojom se proveravaju standardi postignuća učenika, ishodi i kompetencije, zameniće prijemne ispite za upis na fakultet. Fakulteti će, međutim, zadržati pravo da organizuju dodatne ispite za proveru posebnih talenata i sposobnosti kandidata, ukoliko budu smatrali da je to neophodno.

Ukupna vrednost sredstava koje je EU do sada uložila u reformu obrazovanja u Srbiji premašuje 100 miliona evra.

Izvor: Europa.rs

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *