26. 02. 2020.

Pravo deteta je da bude zaštićeno: Zločini vršnjačkog nasilja su veoma često nevidljivi

Bez obzira o kojem vidu ili obliku nasilja je reč, jasno je da nasilje u ma kakvom obliku ostavlja direktne posledice i odražava se na kvalitet zdravlja mladih i umanjuju mu ionako malu mogućnost da aktivno učestvuje u društvenom životu na bazi ravnopravnosti svih članova. Osnovno pravo deteta je da bude zaštićeno od nasilja i ono je najveći  napad  na njegova ljudska prava ( pod uslovom da ljudska prava zaista razumemo, poštujemo i sprovodimo).

Zločini vršnjačkog  nasilja su veoma često nevidljivi ili prikriveni (osim u medijima koji izveštavaju ali se na samom sprečavanju veoma malo radi) , često nepoznati za organe gonjenja. Npr. porodična svađa veoma često ostavlja posledice na psiho- socijalni razvoj ličnosti mlade osobe koja je u razvoju , koja najčešće usled telesnih, psihičkih i seksualnih patnji ostavlja trag na integritet i  razvoj  ličnosti.

Foto/Cover: Youtube/Screenshot/Simulacija vršnjačkog nasilja/Roditelji Me

Kada se govori o vršnjačkom nasilju često se koristi termin buling (bullying) koji potiče iz engleskog jezika. Radi se o vrlo modernom terminu koji se odskora odomaćio ne samo u stručnoj literaturi već i u svakodnevnoj komunikaciji u inostranstvu. Buling je izvedenica od buli (bully) što označava osobu koja koristi snagu ili moć kako bi nanela štetu ili zaplašila slabijeg. U srpskom jeziku ne postoji reč kojom bi u potpunosti bilo obuhvaćeno značenje bulinga te se prevodi kao nasilje, siledžijstvo, maltretiranje.

Jednu od prvih definicija bulinga dao je Dan Olweus koji se smatra pionirom u izučavanju bulinga u školama. Po njemu buling je specifična forma agresije, nameran čin koji se ponavlja od strane nasilnika i koji karakteriše neravnoteža moći. Neravnomeran odnos moći vezuje se za nasilnika koji je fizički ili verbalno jači ili veštiji od žrtve, dok se u primere manje moći svrstavaju nedominantna socijalna uloga, niži status u vršnjačkoj grupi, osetljivost zbog karakteristika kao što su gojaznost, mucanje, teškoće u učenju, seksualna orijentacija i slično. Neko je zlostavljan kada je izložen stalnim i ponavljajućim negativnim postupcima od strane jednog ili više nasilnika.

Foto: Pixabay.com

Pod negativnim postupcima autor od koga sam preuzela delove ovog tumačenja, podrazumeva namerno povređivanje kao i nameru nanošenja povrede ili poniženja. Namera kao ključna komponenta u određenju bulinga trebalo bi da isključi povremena i manje ozbiljna negativna postupanja koja se ne smatraju bulingom. Povreda može biti fizička, psihička ili kombinacija fizičke i psihičke u vidu verbalnog (pretnje, ponižavanje, zadirkivanje) ili neverbalnog napada (udaranje, šutiranje, šamaranje, guranje, vandalizam, nepristojni gestovi i mimika).

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *