18. 11. 2019.

Kreativni tim

Đorđe Jovičić
Đorđe Jovičić
Šef za pripremu i dizajn
Đorđe Jovičić je rođen 17. novembra 1998. godine u Beogradu.  Nakon završene osnovne škole,  upisuje srednju Grafičku školu u Beogradu,