20. 11. 2019.

Generalni sekretar

Dijana Lauš
Dijana Lauš
Generalni sekretar
Dijana Lauš je rođena 31.08.1995. u Beogradu, Republici Srbiji. Nakon završene osnovne škole kao nosilac Vukove diplome, upisuje Petu ekonomsku