13. 11. 2019.

Zaštita privatnosti

Lični podaci korisnika usluga portala ( ime i prezime, E-mail adresa, brojevi telefona) ne ustupaju se nikome (trećem licu) ni pod kakvim uslovima.