Zorica Langof rođena je 1991. godine u Beogradu gde završava Filološku gimnaziju, smer – Ruski jezik i književnost, a potom i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, smer – Međunarodno pravo.

U toku studija, zajedno sa OSSI jedan je od organizatora panel diskusije “Kako studirati u insotranstvu?”; volonter je u ELSA Beograd; učesnik tri Erasmus+ projekta; i jedan od delegata Modela Evropske Unije održanog 2013. godine u Tirani. Nakon studija, kratko je na praksi u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, nakon čega se seli u Norvešku sa suprugom gde radi na profesionalnom usavršavanju i nastavku školovanja.

Govori tečno engleski i norveški, a služi se ruskim i španskim. NVO Balkanac predstavlja sve vrednosti kojima su je naučili prvo roditelji, a dalje i životno iskustvo u regionu. Samim tim, vidi sebe kao deo sile koja ispravnim stavovima i aktivizmom menja region na bolje.