Vanja Đukić je rođen 26.07.1996. u Kikindi, Republici Srbiji. Osnovno obrazovanje stekao u osnovnoj školi “Đura Jakšić” Kikinda. Pohađao srednju stručnu školu “Miloš Crnjanski” U Kikindi, smer arhitektonski tehničar. 2015. godine upisuje Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, smer Informatika.

U srednjoj školi postaje predsednik parlamenta, nakon čega počinje da radi na poboljšanju zadovoljstva učenika, organizaciju ekskurzija i događaja vezanih za školu. U trećoj godini studiranja je izabran za studenta saradnika na smeru informatika. U periodu nakon toga počinje da pomaže u pisanju projekata, koordinacija stručne prakse katedre za informatiku i saradnju sa marketing timom fakulteta.

U četvrtoj godini studija je izabran za predsednika parlamenta Fakuklteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i aktivno učestvuje u studentskoj politici. Od kada je izabran učestvuje u organizaciji raznih događaja na fakultetu: konferencija, debata, stručnih putovanja, sportskih događaja…

Veliki entuzijasta ručnih satova i bavi se trgovinom starih satova.

NVO “Balkanac” se pridružuje radi poboljšanja svesti naroda i pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnije.