Leon Pašiček rođen je 14.07.1995. u Zagrebu, Republici Hrvatskoj. Nakon završene osnovne škole u Zagrebu sa odličnim uspjehom, upisuje srednju školu X. Gimnazija „Ivan Supek“, opći smjer dvojezične škole. Poslije završetka srednje škole dvije godine studira Pravni fakultet u Zagrebu, a zatim se prebacuje na Sveučilište Libertas, smjer Međunarodnih odnosa i diplomacije.

Sukladno studiju, zaposlen je u obiteljskom poduzeću (PAŠIČEK D.O.O. i DEK – AGRAM)  na rukovodećoj poziciji za nekoliko poslovnica. Gdje je radio sa nekolicinom međunaronih kompanija i dobavljača za državu Hrvatsku.  Također je aktivni član „Diplomatskog kluba“ na Fakultetu političkih znanosti i pasivni član „European Law Students’ Association“ (ELSA) na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Leon Pašiček se uključio u ideju zajedničkog povezivanja mladih ljudi sa prostora Balkana iz razloga što se zalaže za bolju budućnost prijašnjih i nadolazećih generacija sa tog područja.