Dijana Lauš je rođena 31.08.1995. u Beogradu, Republici Srbiji. Nakon završene osnovne škole kao nosilac Vukove diplome, upisuje Petu ekonomsku školu Rakovica, smer Finansijski administrator-ogled. Nakon završene srednje škole sa odličnim uspehom, upisuje Fakultet organizacionih nauka i nakon tri godine studija, nastavlja školovanje na Univerzitetu Metropolitan, Fakultet za menadžment.

Tokom studija na FON-u bila je član studentske organizacije FON-ov centar za razvoj karijere, gde je tokom dve godine članstva realizovala i vodila mnogobrojne projekte u oblasti marketinga, biznisa, menadžmenta, informacionih tehnologija, itd.

U dosadašnjem iskustvu učestvuje i organizuje brojne konferencije, seminare i radionice, od časova kuvanja, do konferencija iz oblasti finansija. Do sada se bavila digitalnim marketingom, spoljnim odnosima, ima iskustva u radu sa decom i u slobodno vreme radi u pozorištu.

Udruženju Balkanac se pridružila jer podržava ideju povezivanja mladih i smatra da se zajedničkim snagama može poboljšati položaj mladih, u smislu međusobne motivacije, prihvatanja pravih vrednosti, značaja obrazovanja i usavršavanja, kao i poslovnih prilika.