11. 07. 2020.

Debata ”Okrugli sto se zavrteo”

Kako se međunarodna organizacija mladih “Balkanac” između ostalog bavi i rešavanjem problema mladih i pokretanjem dijaloga svih vrsta, u tom duhu i sa tim ciljem 6. decembra 2017. godine održana je panel diskusija pod nazivom “Okrugli sto se zavrteo – Da li su mladi spremni za dijalog?”. Cela suština projekta leži u samom nazivu, koji poručuje da se problemi rešavaju jedino dijalogom i da će ovim projektom taj proces definitivno biti započet. Ovaj projekat realizovan je u prostorijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednosti i prisustvovalo je nekoliko desetina zainteresovanih. Samoj diskusiji prisustvovali su predstavnici mnogih privatnih i državnih fakulteta i na opšte zadovoljstvo brojne publike pokrenute su mnoge aktuelne teme koje se dotiču položaja mladih, stanja u društvu i društvenog aktivizma. Vodila se reč i u preduzimanju konkretnik koraka ka poboljšanju trenutne situacije i došlo se do zaključka da jedino zajedničkim snagama možemo realizovati zamišljeno i zamisliti nezamislivo. Mnogi govornici su izneli svoje konkretne predloge i stavove, uz pažnju publike i podršku moderatora.