11. 07. 2020.

MEF fakultet

MEF fakultet je savremena institucija znanja sa modernom koncepcijom obrazovnog sistema, akreditovan u okviru tri studijska programa na osnovnim, master i doktorskim studijama. MEF studije kreirane su prema potrebama savremene privrede, kroz povezivanje teorije i prakse u obrazovnom sistemu.