11. 07. 2020.

EXIT

EXIT je jedini muzički festival koji je nastao kao posledica društvenog aktivizma mladih.

To je duša samog Festivala koju osnivači EXIT-a nikada ne odvajaju od muzičkog spektakla.

Upravo zato, posle više od decenije kontinuiranog razvoja, kao jedan od najznačajnijih svetskih muzičkih festivala, EXIT snagom izgrađenog brenda želi da se pozicionira kao lider u mobilisanju javnog mnjenja i donosioca odluka u oblasti razvoja mladih.

I pored višegodišnjeg rada na tome, u različitim segmentima (obrazovanje, prevencija zavisnosti, pomoć u zapošljavanju i sl.), od 2013. godine su se stekli uslovi da se započne sa jasno definisanim organizacionim, programskim i dugoročno fokusuranim bavljenjem društvenim delovanjem vezanim za probleme mladih.

Zašto baš sada?

Poslednja istraživanja su potvrdila da su posledice sveukupnih problema mladih u region, ali i šire, opšta apatija i malodušnost koje utiču na svaku inicijativu, angažovanost i dalji razvoj mladih, a što je u suprotnosti sa korenima i osnovnim načelima EXIT festivala.

EXIT je u Srbiji bio revolucija koja je to promenila pre više od jedne decenije i, vraćajući se svojim korenima, planira da svojim evolutivnim radom na tom polju, to ponovo učini, ali sada ne samo na prostoru Srbije, već i šire.

Misija

Kao jedini festival koji je nastao iz društvenog aktivizma, koristeći snagu svoga brenda, misija EXIT fondacije je da pozicionira sebe kao lidera u mobilisanju javnog mnjenja i donosioca odluka u oblasti razvoja mladih, kreativnih industrija i brendiranja destinacija.

Vizija

Vizija EXIT fondacije je da kroz planirani, kontinuirani i dugoročan razvoj postane, uz muzički spektal, jedan od najvažnijih segmenta EXIT-ovog brenda kako bi predstavljala pokretača društvenih promena u domenu brendiranja, kreativnih industrija i razvoja mladih.