11. 07. 2020.

Sektor za kulturu

Emilija Nestorović
Emilija Nestorović
Direktorka sektora za kulturu
Emilija Nestorović rođena je 22.05.1996. u Kraljevu, Republici Srbiji. Po završetku osnovne škole u Novom Sadu kao vukovac upisuje srednju