18. 08. 2019.

Sektor za kulturu

Emilija Nestorović
Emilija Nestorović
Direktorka sektora za kulturu
Emilija Nestorović rođena je 22.05.1996. u Kraljevu, Republici Srbiji. Po završetku osnovne škole u Novom Sadu kao vukovac upisuje srednju
Nađa Stojović
Nađa Stojović
Video produkcija
Rođena 25.04.1999. godine u Beogradu, Republici Srbiji. Nakon završene osnovne skole sa odličnim uspehom i Vukovom diplomom, upisala XIV beogradsku